Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedmiotowy konkurs organizowany od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Olimpiada ta jest trzystopniowa. W eliminacjach szkolnych w naszym liceum wzięło udział kilkunastu zainteresowanych historią uczniów, którzy musieli napisać pracę badawczą oraz zapoznać się z trzema lekturami.

Do etapu pisemnego eliminacji okręgowych (wojewódzkich), odbywających się na Uniwersytecie Gdańskim, dostały się cztery osoby: Radosław Opiła (kl. 2C), Paweł Ceynowa (kl. 2C), Piotr Nowicki (kl. 2C) oraz Aleksander Gutta (kl. 3C). Każdy miał 180 minut na napisanie wypracowania na jeden z podanych tematów. Trzem ostatnim z wyżej wymienionych udało się zakwalifikować do kolejnego etapu, który stanowiły eliminacje ustne, przeprowadzone przez profesorów Uniwersytetu Gdańskiego z dziedzin, w których się specjalizują. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na trzy pytania: dotyczące wybranej specjalizacji, historii powszechnej oraz przeczytanych lektur (na tym etapie wymagane było pięć książek).

Jeden z uczestników, Piotr Nowicki, przekroczył liczbę punktów wymaganych do awansu do eliminacji centralnych, tj. finału. Tym samym znalazł się on wśród dziesięciu najlepszych uczestników tegorocznej Olimpiady Historycznej w naszym województwie, kandydatów do kwalifikacji do następnego etapu. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie opublikowana 22 lutego.