FINAŁ POMORSKIEJ AKADEMII KOMPETENCJI OBYWATELSKICH

W związku z finalizacją przez Instytut Debaty Publicznej projektu pn. Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich nasi uczniowie pojechali 14 XII na Uniwersytet Gdański by wziąć udział w uroczystej gali, połączonej z rozdaniem certyfikatów i pokazową debatą oksfordzką.