Zdolni z Pomorza - powiat pucki


Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uzupełniającą uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat pucki" w ramach systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.  

 

Etapy rekrutacji krok po kroku

Krok 1. Nauczyciel (lub pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia uzdolnionego do udziału w projekcie.

Krok 2. Do projektu ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji rodzic (lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia). 

Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na miejsce zamieszkania. 

Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do Poradni Psychologiczno€-Pedagogicznej w Pucku. 

Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych należy przekazać do poradni wypełnione zgłoszenie dla laureatów wraz z kopią potwierdzającą uzyskany tytuł. 

Krok 6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeprowadzają badania diagnostyczne uczniów od 15.02 do 28.02.2017r. 

Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych. 

Krok 8. Ogłoszenie listy uczniów, którzy spełnili warunki udziału w programie. 

Krok 9. W momencie uruchomienia projektu konieczne będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Jolanta Kamińska

opiekun metodyczno-pedagogiczny LCNK w Pucku

Załączniki ważne do pobrania dla uczniów: wniosek i arkusz nominacji.