Konkurs

Starostwo Powiatowe w Pucku ogłasza konkurs graficzny, którego temat to „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”

Konkurs polega na stworzeniu pracy w formie plakatu, który musi być zachowany w konwencji myślenia wizualnego, tzn. ma wykorzystywać zarówno elementy przekazu słownego, jak i rysunkowego.

Plakaty wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przynieść do sekretariatu do 14 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu POBIERZ