Struktura zatrudnienia

 

NAUCZYCIELE

stażysta 3
kontraktowy 7
mianowany 12
dyplomowany 34
RAZEM 56

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

administracja 4
obsługa 5
RAZEM 9