Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  • Przewodniczący: Izabela Mstowska
  • Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Moszczenko-Miler
  • Członkowie zarządu: Maria Antoniewicz, Agnieszka Roszmann
  • Komisja rewizyjna: Bogusława Meyer, Anna Pikul, Zbigniew Klahs