Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Pucku odbyło się 30 sierpnia 1948 roku w budynku przy ulicy pod przewodnictwem Romana Dąbrowskiego. Liceum i gimnazjum powstało w Pucku w 1945 roku dzięki staraniom pana Grzegorza Winogrodzkiego, który był pierwszym dyrektorem szkoły, a następnie nauczycielem matematyki. 1 września 1948 roku powstała szkoła siedemnastoletnia na bazie szkoły podstawowej mieszczącej się przy ulicy Świerczewskiego. Dyrektorem nowej "jedenastolatki" został Roman Dąbrowski. A jego zastępcą - Franciszek Banach - dotychczasowy kierownik podstawówki. Uczniowie, którzy kończyli siódmą klasę, na podstawie egzaminu zostali przyjęci do klasy ósmej. W następnych latach powstawały klasy IX, X, XI.). "Jedenastolatka" działa do roku 1966. 20 listopada 1948 roku zmarł Grzegorz Winogrodzki. Spoczął na puckim cmentarzu. Na grobie założyciela szkoły nauczyciele i młodzież każdego roku zapalają znicze i składają wiązankę kwiatów. 1 września 1951 roku obowiązki dyrektora obejmuje Tadeusz Sobiepanek, cieszący się szczególną sympatia młodzieży. Od 16 marca 1952 roku "szefem" szkoły jest Jan Kołakowski, dla którego puckie liceum stało się całym jego życiem i drugim domem. Warto także wspomnieć, że już w 1954 roku otwarto liceum wieczorowe w Helu, będące filią naszego liceum. Tymczasem w 1960 roku Puck obchodzi 800 - lecie swego istnienia. Z tej okazji przed budynkiem szkoły umieszczono tablicę z 25 nazwiskami nauczycieli Ziemi Puckiej, którzy zginęli w czasie okupacji hitlerowskiej. 25 października 1964 roku miała miejsce ważna uroczystość - nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. Pełna nazwa szkoły brzmi teraz: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Młodzież rekrutowała się z różnych szkół naszego terenu. Uczniowie wykazywali poważne braki z języka polskiego z powodu okupacji niemieckiej. Kadra nauczycielska w pierwszych latach (1945-1952 r.) była niestabilna. Brakowało nauczycieli matematyki, fizyki, języka polskiego i języków obcych. Warunki pracy były złe. Klasy byty przeładowane, liczyły ponad 40 uczniów. Pomoce naukowe były wykonywane przez uczniów i nauczycieli. Mimo tych trudności nauczyciele wykazali dużo zapału. Geograf Mirosław Sirko urządził wspaniały gabinet geograficzny, jeden z najlepszych w kuratorium gdańskim. Poloniści Eugeniusz Biały i Irena Andrzejewska - Sobiepanek organizowali wyjazdy do teatru i Filharmonii Bałtyckiej, przygotowywali przedstawienia, prowadzili kółka recytatorskie. Franciszek Branic prowadził chór szkolny i parę razy zajął pierwsze miejsce w Polsce na festiwalach młodzieżowych w Warszawie. 1 września 1949 roku podjęli prace w naszej szkole Janina i Tadeusz Maciukiewiczowie. Janina uczyła w podstawówce, a Tadeusz był wykładowcą w jedenastolatce oraz przewodniczącym ZNP. Łaciny uczył ks. Wojnar, a potem katechetą był ks. Edmund Wesołek. Języka francuskiego uczyła Regina Tomaszewska. 1 września 1981 roku szkoła wróciła na stare miejsce, czyli na ulicę Świerczewskiego (Morskiego Dywizjonu Lotniczego), aby uniknąć połączenia z podstawówką. W 1994 roku zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Pucku (liceum dla pracujących przeniesiono z Helu do Pucka). Taki stan trwa do dziś. Puckie liceum od początku swego istnienia przygotowywało młodzież do studiów w wyższych uczelniach. Od 60 lat do szkoły uczęszcza młodzież z Pucka i okolic. Dziś inteligencję tych terenów tworzą absolwenci puckiego liceum, które dało im nie tylko rzetelną wiedzę na poziomie szkoły średniej, ale także nauczyło miłości do ojczyzny, miłości do Kaszubskiej Ziemi.
Dyrektorzy naszego liceum

Śp. Grzegorz Winogrodzki - 01.IX.1945 - V.1947
Śp. Roman Dąbrowski - VI.1947 - 30.VI.1951
Śp. Tadeusz Sobiepanek - 01.VII.1951 - 15.III.1952
Śp. Jan Kołakowski - 15.III.1952 - 31.VIII.1972
Śp. Zbigniew Krzewina - 01.IX.1972 - 31.VIII.1974
Roman Fabisiak - 01.IX.1974 - 31.VIII.1980
Śp. Izabella Gruźlewska - 01.IX.1980 - 31.VIII.1997
Renata Łęgowska - 01.IX.1997 - 31.I.2007
Piotr Czaja - 02.II.2007 - nadal urzęduje

Zmarli profesorowie naszego liceum

Eugeniusz Biały
Aniela Bielecka
Bernard Bojarski
Teresa Dettlaff
Lucyna Fetha
Urszula Hewelt
Antoni Jakobi
Henryk Jakubczyk
Stefan Kaczmarek
Antoni Kupski
Adam Lewiński
Janina Maciukiewicz
Tadeusz Maciukiewicz
Wacław Majchrzak
Stanisław Malaga
Stefania Ratajczak
Mieczysław Sadłowski
Irena Sobiepanek
Maria Strenk
Helena Szczepaniak
Regina Tomaszewska
Paweł Tomaszewski
Tadusz Trzaski
Ks. Edmund Wesołek
Ks. Wojnar