biret

atom          Klasa A1 – AKADEMICKO-POLITECHNICZNA

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150
  Profil skierowany jest do uczniów
 • lubiących przedmioty ścisłe i pragnących rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku,
 • posiadających duszę odkrywcy, chcących lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące,
 • chcących świetnie przygotować się do egzaminu maturalnego z rozszerzonej matematyki, fizyki czy geografii,
 • marzących o tym, aby w niedalekiej przyszłości zostać inżynierem, ekonomistą, menadżerem.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • na kierunkach politechnicznych (np. automatyka i robotyka, architektura, mechatronika, elektrotechnika, budownictwo),
 • ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie),
 • na kierunkach uniwersyteckich (np. matematyka, fizyka).
  Co proponujemy?
 • zajęcia teoretyczne oraz laboratoryjne, przygotowujące do matury z matematyki, fizyki czy geografii,
 • wyjazdy na wykłady na wyższe uczelnie,
 • udział w licznych olimpiadach i konkursach,
 • możliwość uczestniczenia w KOLE INFORMATYCZNYM,
 • udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten jest systemowym wsparciem dla osób zdolnych, dzięki któremu uczniowie dostają nowe możliwości do zgłębiania wiedzy i umiejętności z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

 


biret

mikro          Klasa A2 – AKADEMICKO-MEDYCZNA

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),
 • biologia,
 • chemia lub fizyka (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej – 150
  Profil skierowany jest do uczniów
 • chcących świetnie przygotować się do egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii, chemii, fizyki,
 • którzy chcieliby poznawać procesy zachodzące w naszym świecie oraz w ciele człowieka.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • z zakresu nauk medycznych oraz biologii i chemii. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne.
  Co proponujemy?
 • wysoki poziom nauczania,
 • zajęcia teoretyczne oraz dzięki nowoczesnej pracowni chemicznej zajęcia laboratoryjne, przygotowujące do matury z chemii i biologii,
 • udział w licznych olimpiadach i konkursach,
 • dzięki nowoczesnej pracowni chemicznej uczniowie klasy akademicko-medycznej mają możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej,
 • udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten jest systemowym wsparciem dla osób zdolnych, dzięki któremu uczniowie dostają nowe możliwości zgłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności z przedmiotów: chemia, biologia lub fizyka.

 


biret

pism          Klasa B – PEDAGOGICZNO-SPOŁECZNA - NOWOŚĆ INNOWACJA PEDAGOGICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski, (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski - przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • biologia,
 • chemia lub geografia lub historia lub WOS (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • na liście zakwalifikowanych uczniów do klasy o tym profilu znajdzie się pierwsze 28 osób z najwyższą punktacją.
  Profil skierowany jest do uczniów
 • którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii,
 • interesujących się naukami społecznymi: psychologią, pedagogiką oraz pedagogiką specjalną,
 • którzy chcieliby poznać procesy zachodzące w naszym świecie oraz w ciele człowieka.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna itp..
  Co proponujemy?
 • zajęcia teoretyczne oraz laboratoryjne, przygotowujące do matury z chemii i biologii,
 • projekty społeczno - pedagogiczne organizowane na terenie szkoły,
 • warsztaty ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • współpracę z: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Pucku, warsztatami terapii zajęciowej, Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio,
 • uczestnictwo w projekcie „Zdolni z Pomorza”, gdzie uczniowie rozwijają swoją wiedzę, zainteresowania i pasje w przedmiotach: biologia i chemia. Uczestnicy projektu biorą udział w licznych wyjazdach edukacyjnych do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego,
 • udział w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne,
 • w ramach zajęć uczestnictwo w przedmiocie fakultatywnym (uzupełniającym): podstawy nauk pedagogicznospołecznych (elementy pedagogiki, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz psychotraumatologii).

 


biret

glob           Klasa C – DZIENNIKARSKO-TEATRALNA

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski (drugi obowiązkowy język w zakresie rozszerzonym do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski - przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • język polski,
 • do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie
 • na liście zakwalifikowanych uczniów do klasy o tym profilu znajdzie się pierwsze 28 osób z najwyższą punktacją.
  Profil skierowany jest do uczniów
 • chcących świetnie przygotować się do egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
 • mających zainteresowania dziennikarskie, teatralne lub prawnicze i chcących poznać specyfikę tych zawodów.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • na atrakcyjnych kierunkach takich jak: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa, produkcja filmowa i telewizyjna, etnologia itp.
  Co proponujemy?
 • poszerzanie swojej wiedzy z zakresu zagadnień z języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych,
 • udział w kole „Wielokąt artystyczny” pod kierownictwem p. Katarzyny Bartoszewicz-Stromskiej, w którym uczniowie kształtują swoje zdolności recytatorskie i aktorskie, poznają historię teatru, biorą udział w spotkaniach z aktorami i twórcami współczesnego kina,
 • współpracę z kółkiem dziennikarskim, którego owocem jest szkolna gazetka WSPAK, prowadzona przez p. Zbigniewa Babiarczyka. Uczniowie zaangażowani w koło dziennikarskie uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej.

 


biret

glob           Klasa D – BIZNESOWO-JĘZYKOWA

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski,
 • drugi obowiązkowy język w zakresie rozszerzonym do wyboru: język hiszpański, język niemiecki (przy minimalnej liczbie 10 osób),
 • geografia
 • na liście zakwalifikowanych uczniów do klasy o tym profilu znajdzie się pierwsze 28 osób z najwyższą punktacją.
  Profil skierowany jest do uczniów
 • którzy chcą w przyszłości przygotować się do egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego z języków: angielski, hiszpański i niemiecki,
 • którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu,
 • zainteresowanych problemami gospodarczymi, którzy w przyszłości chcą pracować w międzynarodowych korporacjach oraz dla tych, którzy pragną posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • z zakresu ekonomii, rachunkowości, administracji, logistyki. Klasa o profilu biznesowo - językowym zapewnia też przygotowanie pozwalające rozpocząć studia na kierunkach językowych: filologia angielska, germanistyka, iberystyka i inne.
  Co proponujemy?
 • otwarte i kreatywne podejście do nauki języków obcych,
 • udział w projekcie ERASMUS + oraz związane z tym projektem liczne wyjazdy zagraniczne,
 • współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami takimi jak: ZUS, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy itp.
 • w klasie o profilu biznesowo - językowym w ramach zajęć dodatkowych prowadzone jest KOŁO BIZNESOWE, którego celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wdrażania się w środowisko biznesowe, decydowanie o sobie i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień,
 • współpracę z Fundacją „INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY” z Gdańska, dzięki której młodzi ludzie dowiadują się, czym jest przedsiębiorczość i jak wygląda rynek pracy.

 


biret

glob           Klasa E – SPORTOWA O PROFILU PIŁKA SIATKOWA

  z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki lub język hiszpański),
 • biologia,
 • chemia lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),
 • wychowanie fizyczne - 10 godzin tygodniowo,
 • maksymalna liczba uczniów w klasie - 25,
 • na liście zakwalifikowanych uczniów do klasy o tym profilu znajdzie się pierwsze 25 osób z najwyższą punktacją.
  Profil skierowany jest do uczniów
 • którzy chcą połączyć swoją pasję do uprawiania sportu z kontynuowaniem nauki na wysokim poziomie,
 • którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na studiach i chcą przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języków obcych, biologii, chemii czy geografii.
  Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:
 • na kierunkach: AWF (sport, terapia zajęciowa, diagnostyka sportowa, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, trener przygotowania motorycznego, trener mentalny, zarządzanie w sporcie, dietetyka).
  Co proponujemy?
 • możliwość codziennego trenowania na wysokiej klasy obiektach sportowych szkoły (hala 3-sektorowa, siłownia, kort tenisowy, Orlik, ścianka wspinaczkowa, zajęcia pływackie – dodatkowo płatne),
 • udział w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • w okresie letnim możliwość wyjazdów na obozy sportowe,
 • zajęcia sportowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z klubów UKS Zatoka 95 Puck i MKS Korab Puck, w których wychowało się wielu reprezentantów Polski w siatkówce halowej i plażowej, m.in. Daniel Pliński, Marcin Wika, Agata Ceynowa, Zuzanna Herrmann,
 • zajęcia z dietetykiem (p. D. Schmidt), trenerem mentalnym (p. A. Wesołowska),
 • plan zajęć dostosowany będzie do treningów sportowych.

Kandydaci do klasy sportowej dodatkowo dołączają orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

REKRUTACJA: BARDZO DOBRY STAN ZDROWIA POTWIERDZONY PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE WYSOKI WZROST ORAZ UDZIAŁ W ZA JĘCIACH SIATKARSKICH W KLUBACH SPORTOWYCH