Dokumenty maturalne

Komunikat o dostosowaniach egzaminów w 2020 roku POBIERZ
Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 roku POBIERZ
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2020 roku POBIERZ