Dokumenty szkolne

Statut I LO Puck  POBIERZ
Folder promocyjny  POBIERZ
Regulamin Rady Rodziców  POBIERZ
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  POBIERZ
Program wychowawczo-profilaktyczny  POBIERZ
Zasady pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym POBIERZ
Lista podręczników na rok szkolny 2016-17 POBIERZ
Karta wycieczki POBIERZ
Szkolny zestaw programów nauczania POBIERZ
Stypendium Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku POBIERZ