Dokumenty szkolne

Statut I LO Puck  POBIERZ
Regulamin Rady Rodziców  POBIERZ
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  POBIERZ
Program wychowawczo-profilaktyczny  POBIERZ
Karta wycieczki POBIERZ
Szkolny zestaw programów nauczania POBIERZ
Stypendium Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku POBIERZ
Pakiet ucznia szczególnie zdolnego POBIERZ
Programy nauczania po gimazjum POBIERZ