Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedmiotowy konkurs organizowany od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu oraz Instytutu Pamięci Narodowej. W eliminacjach szkolnych w naszym liceum wzięło udział kilkunastu zainteresowanych historią uczniów.

Zdolni z Pomorza - powiat pucki

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uzupełniającą uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat pucki" w ramach systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.