Programowanie czas zacząć

Od 1 września 2016 roku uczniowie klasy 1a biorą udział w innowacji pedagogicznej z informatyki "Przez gry do programowania" w projekcie MENiS "Programowanie czas zacząć". Innowacja potrwa trzy lata, a program do niej na pisał pan Jarosław Wiśniewski, który jest również opiekunem projektu w naszej szkole. Celem innowacji jest nauka programowania poprzez pisanie gier - najpierw pod opieką nauczyciela, a następnie własnych. W klasie pierwszej uczniowie napiszą jedną grę pod opieką nauczyciela oraz jedną własną, w klasie drugiej dwie pod opieką nauczyciela oraz dwie własne. W klasie trzeciej uczniowie poznają szereg klasycznych algorytmów.