Uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej wstrzymują się z zakupem podręczników do września. Na pierwszych lekcjach uczniowie zostaną poinformowani o wybranych podręcznikach z poszczególnych przedmiotów.
Uczniów klas pierwszych po gimnazjum obowiązuje dotychczasowy zestaw podręczników. Uwaga, uczniowie nie kupują podręczników do języków obcych, zakup tych podręczników nastąpi po podziale na grupy językowe.

Finał Bursztynowych Kluczy

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i żałobą do dnia pogrzebu, XI gala finałowa Bursztynowych Kluczy zostanie przełożona na inny dzień. Termin zostanie niebawem podany.

FINAŁ POMORSKIEJ AKADEMII KOMPETENCJI OBYWATELSKICH

W związku z finalizacją przez Instytut Debaty Publicznej projektu pn. Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich nasi uczniowie pojechali 14 XII na Uniwersytet Gdański by wziąć udział w uroczystej gali, połączonej z rozdaniem certyfikatów i pokazową debatą oksfordzką.

Bursztynowe klucze

Harmonogram eliminacji powiatowych:
od godz. 9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Przesłuchania uczestników w kategorii starszej
13.00 Przesłuchania uczestników w kategorii młodszej
15.30-16.00 Zakończenie eliminacji

Proszę pamiętać o zgodach RODO! Bez pisemnej zgody, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika (dot. osób pełnoletnich), udział w eliminacjach jest niemożliwy! Nawet jeśli ktoś przesłał drogą elektroniczną, konieczny jest oryginał! Zgody będą przyjmowane przy rejestracji.

Jak co roku, na uczestników i ich opiekunów czekać będzie poczęstunek: woda, herbata, kawa, tosty i ...coś słodkiego!

Po wejściu do szkoły głównymi drzwiami, proszę kierować się na lewo, schodami w dół. Rejestracja uczestników będzie prowadzona obok świetlicy. Uczestnicy, którzy dojadą później, też będą mogli się zarejestrować.

Do zobaczenia!